Guide: Rakborste | Shaving brush

Svenska | English

Välja rätt rakborste

Det här med att någon annan kan tala om för just dig vilken typ av borste som är den perfekta för dig kan du bara glömma; Du måste prova dig fram. Vissa älskar grävling, andra svin och somliga syntetiska - men det är inte enkelt heller.

Nedan går jag igenom de olika typerna av borstar med alla deras olika namn samt olika typer av handtag - kom ihåg att det är bara du som vet vad som fungerar bäst för dig!

Till att börja med: En rakborste består av två delar: Knut och handtag.
Knuten är själva borsten och kan som skrivet vara gjord utav grävling, svin eller syntetisk (plast).
Att det kallas för knut kommer från att de knöts en gång i tiden innan de limmades i handtaget och knuten anges i diameterns millimeter vid basen - där borsten möter handtaget.
Knutar anges ofta i loft - och detta är höjden från basen till den översta toppen. Knutens topp kan komma i olika utformningar - de vanligaste är rundad (som en glödlampa) eller rak. Motståndet som rakborsten ger kallas ryggrad och ju tjockare hår desto hårdare ryggrad.

Handtagen görs i en mängd olika material såsom aluminium, glas, harts, trä eller plast och de kommer i en miljon olika färger, längder och former. Längden från botten av handtaget till knutens topp är rakborstens total längd.

Olika typer av knutar:

Mixed Badger
Mixed badger är i sig en cirkus. Det kan vara en blandning av olika typer av grävlingshår eller blandningar av grävling och svin eller grävling och häst... Oftast så framgår det vilka olika djur blandningen är av, men är det bara grävling är det omöjligt att prata om proportioner och procent.

Pure Badger
Görs oftast av hår från grävlingens mage och är lite gråare till färgen - dessa är de styvaste av grävlingsborstarna och ger en viss peelingeffekt som uppskattas av vissa.

Black Badger
Används felaktigt synonymt med Pure Badger många gånger. Black Badger görs med hår från grävlingens ben och är som namnet skvallrar om svart till färgen. Även denna typ av borste har en viss peelingeffekt.

Best / Fine Badger
Under många år ansågs detta vara den finaste typen av hår från grävlingen - därav namnet. Görs av hår från grävlingens "lår" och sidor och kan variera i färg. Då dessa tillverkas i maskin där de friseras känns de ibland väldigt grova i början och kan därför lätt misstas för någon av de billigare grävlingsborstarna.

Super Badger
Använts ibland synonymt med Silvertip badger men detta är felaktigt. Dessa görs med hår från grävlingens rygg, alltid för hand och friseras aldrig varför de är mycket mjuka och håller vatten otroligt bra.

Silvertip Badger
Detta är rakborstarnas Rolls Royce och de kostar därefter. Görs uteslutande för hand enbart med hår från grävlingens nacke och friseras aldrig - lenare än en ängels smekning och håller vatten fenomenalt bra.

Svinborst (Boar | Bristle)
Svinborst görs med borst (hår) från gris och är mycket styvare än vad någon grävlingsborste är. Håller vatten väldigt bra och peelar ansiktet rejält till en början men håren mjukas upp med tiden (kallas för att brytas in). Dessa är benvita i sin naturliga färg, men färgas ibland för att mer efterlikna en grävlingsborste.

Häst
Görs uteslutande av hästman utan inblandning av andra djur. Har ett oförtjänt dåligt rykte då de under första världskriget kunde sprida mjältbrand då manen togs från djur på slagfältet. Tillverkas nästan bara i Spanien och Portugal. Känns som en Pure badger i början men blir efter ett tag mycket mjuk. Håller vatten bra, men blir bättre med tiden.

Syntetisk
Görs av plast och kommer i många olika färger, former och typer. Utvecklas konstant och kallas ofta för framtidens rakborste. Vissa syntetiska görs för att efterlikna svin och andra olika typer av grävling. Håller inte vatten i stråna över huvud taget då det är plast utan vattnet ligger mellan stråna. Vissa håller knappt vatten alls och andra för mycket - här gäller det att prova sig fram och att minnas att det är lättare att tillsätta vatten än att få bort det från löddret.

Svenska | English

Choose the right brush

If someone ever told you that they can choose the right brush for you - forget it. You have to try - trials and errors. Some love badger brushes, some boar and some synthetic ones - but it's never that easy.

Here I will list the different kinds of brushes and knot and grips / handles - but remember that it's only you who can say what works best for you!

For starters: A shaving brush contains of two parts: knot and grip.
The knot is the brush itself and the name comes from the procedure of tying the hairs before they are glued into the grip. The knot can be made from badger, boar or synthetic material (plastic). The knot size is measured in millimeter at the base - where the knot meets the handle.
The knot is also measured in loft - and the loft is the length of the brush from the base to the top. The top of the knot can look in different ways, the most common ones are the rounded (looks like a light bulb) or straight. The "strength" or "resistance" of the knot is called spine - the thicker the hairs the harder spine there is.

The grip can be made from a variety of materials such as aluminum, glass, resin, wood and plastic and they come in a gazillion different shapes, colors and lengths. The length from the bottom of the brush to the top of the knot is the brush's total length.

Different kinds of knots:

Mixed badger
Mixed badger is a mess. The mix can be either different kinds of hair from the badger or a mix of badger and horse or badger and boar. Most often the different kind of animal hairs are disclosed on the packaging or so, but if its only badger hair it's impossible to talk about percentage or amount of different kind of badger hairs.

Pure Badger
These brushes are made from hair from the belly of the badger and they are the thickest of the badger hair brushes. This gives a somewhat peeling to your skin - appreciated by some - loathed by others.

Black Badger
Sometimes the Black Badger is used synonymously with Pure Badger - but this is wrong. Black Badger is made from the hair of the badgers legs and are Black in color (hence the name...). This type of hair also has a somewhat peeling effect on the skin.

Best / Fine Badger
These are made with hair from the "thigh" and sides of the badger and have a dark color. As these are almost always made in a machine where they also get a haircut they can feel like a cheaper brush than what they are and thus be mistaken for a Pure or Black badger.

Super Badger
Super Badger is sometimes used synonymously as Silvertip Badger but this is wrong. These brushes are made with hair from the back of the badger, always handmade and never goes through a haircut which makes these brushes very soft and they hold water really good.

Silvertip Badger
The Rolls Royce of shaving brushes. Softer than an angles whisper and always hand made with the hair from the badgers neck - and never gets a haircut. These brushes holds water best of all badger brushes.

Boar Bristle
These are made from the hairs from pigs. Yes, that is right. Pigs. These are the thickest bristles in any brush and they will peel your face from start - but after some time they get softer. This is called to "break in the brush". Holds water really well. Naturally these are off-white but many companies dye / color them to more look like badger brushes.

Horse hair
Made out of the mane from horses. Has a bad reputation lingering from Word War I when they took the manes from dead horses on the battlefields thus giving the user anthrax sometimes. Not particularly funny, I can assume. Are almost exclusively made in Spain and Portugal. From start they feel like a Pure Badger brush but gets much softer ofter time. They hold water somewhat good but this also improves over time.

Synthetic
Made out of plastic and comes in many different forms and colors. Some make these to resemble boar bristles and others to resemble badgers. Are under constant development and are often called the future of shaving brushes. Does not hold water at all as they are made out of plastic - thus the water are held between the plastic hairs. Some hold on to too much water and some does not hold on to any water at all. With these brushes you really need to remember that "trial and error" will occur and it is way easier to add water to your lather than what it is to get it out of there...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *